Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

12 huyệt cấp cứu và 5 huyệt cấm châm cứu!

Huyệt cấm cứu


1. Dương quan - Túc Thiếu dương đởm
Vị trí: Dương lăng tuyền lên 3 thốn

2. Địa ngũ hội - Túc Thiếu dương đởm
Vị trí: Chỗ hõm sau đốt thứ nhất, ngón thứ tư, giữa ngón chân 4 và 5.

3. Âm thị - Túc Dương minh vị
Vị trí: Bờ trên ngoài xương bánh chè lên 3 thốn.

4. Phục thỏ - Túc Dương minh vị
Vị trí: Bờ trên ngoài xương bánh chè lên 6 thốn.

5. Cưu vĩ - Nhâm mạch
Vị trí: Thần khuyết lên 7 thốn (cấm châm).

6. Uyên dịch
Vị trí: Chỗ hõm dưới nách 3 thốn

7. Ty trúc không - Tam tiêu kinh
Vị trí: Chỗ hõm đầu ngoài lông mày.
12 huyệt cấp cứu và 5 huyệt cấm châm cứu!
8. Tâm du - Túc Thái dương bàng quang
Vị trí: Dưới đốt sống thứ 5 sang mỗi bên 1,5 thốn.

9. Tích trung - Đốc mạch
Vị trí: Dưới đốt sống lưng thứ 11.

10. Á môn - Đốc mạch
Vị trí: Ngay chỗ hõm trong chân tóc, huyệt Phong phủ xuống 5 phân.

11. Não hộ - Đốc mạch
Vị trí: Sau huyệt Cường gian 1,5 thốn (Là giao hội huyệt của đốc mạch với Túc thái dương).

12. Phong phủ - Đốc mạch
Vị trí: Vào chân tóc sau gáy 1 thốn.

Huyệt cấm châm


1. Thừa cân - Kinh túc Thái dương bàng quang
Vị trí: Từ huyệt Thừa sơn lên 3 thốn.

2. Tam dương lạc - Kinh thủ Thiếu dương tam tiêu
Vị trí: huyệt Dương trì lên 4 thốn.

3. Thủ ngũ lý - Kinh thủ dương minh
Vị trí: Khúc trì lên 3 thốn (Huyệt này là đại cấm: Nếu thích huyệt này tới 25 thích, thì khí năm tạng sẽ kiệt mà chết).

4. Thạch môn - Mạch nhâm
Vị trí: Thần khuyết xuống 2 thốn, là mộ huyệt của Tam tiêu kinh (cấm châm đối với phụ nữ).

5. Cưu vĩ - Mạch nhâm
Vị trí: Thần khuyết lên 7 thốn (cấm cứu).

Đơn vị chia sẻ thông tin

  • Nhà Thuốc Thân Thiện - Friendly Pharmacy
  • Hotline: 0916893886 - 0856905886
  • Website: nhathuocthanthien.com.vn
  • Địa chỉ: Số 10 ngõ 68/39 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá